Pran Medikaman Antiretwoviral chak jou paske Yon TI KRAS VIH nan San = ZEWO transmisyon
logo
logo
ENDETEKTAB = ENTRANSMISIB
logo

Konkou Jingle

Tèm : Vaksen Kont Kowona Sove Lavi

KANPAY VAKSINASYON KONT KOWONAVIRIS KONKOU JINGLE

Tèm: Vaksinen Kont Kowonaviris Sove Lavi

Esplike nan jingle la poukisa yon ayisyen dwe pran vaksen kont kowonaviris

Institut Panos envite tout chantè ak chantèz ayisyen patisipe nan konkou jingle sa a nan kad kanpay pou ankouraje popilasyon an al pran 2 dòz vaksen l kont kowonaviris. Gen 3 kategori mizik : Konpa, Rabòday ak Rap.
Chak patisipan gen dwa chwazi YON SÈL KATEGORI.

DEWOULMAN KONKOU A

Pou kòmanse, patisipan an Lap:

• Telechaje youn nan enstrimantal yo (Konpa, Rabòday oswa Rap) sou sit wèb la
• Ekri tèks la. Asire l pawòl yo konvenk moun al pran vaksen kont kowonaviris
• Anrejistre mizik la epi retounen sou sit wèb la pou voye jingle pa l la. Pou fè sa, l ap annik klike sou ‘’VOYE JINGLE LA’’. Ranpli fòmilè a epi klike sou ‘’SEND’’ .

Pawòl yo PA DWE depase dire mizik la. Eslogan kanpay la se ‘’Mwen vaksinen. Ou vaksinen. Nou tout pwoteje’’. Eslogan an dwe di nan Jingle la.

Patisipan an gen libète pou l chante pou kò l, duo oswa fè featuring sou JINGLE pa l la. Sonje: li ka patisipe nan YON SÈL KATEGORI.

Kondisyon Patisipasyon:

Patisipan an dwe:
• Yon ayisyen k ap viv nan peyi d Ayiti oswa nan diaspora a (Institut Panos pap peye ni biyè avyon, bis, lotèl, bay manje si yon gayan ap sòti nan dyaspora a).
• Gen 18 lane pou piti nan jou li voye jingle pa l la.
• Fanm oswa gason

Kondisyon pou vòt yo:

Institut Panos ap kreye yon videyo ak chak mizik li resevwa nan konkou a. Y ap disponib sou paj Facebook, Instagram ak YouTube kanpay e=e.

1. Anvan yon moun vote, li dwe LIKE paj Facebook la . Follow paj Instagram . Abone nan chenn YouTube la , sa depann sou ki platfòm l ap vote.
2. Pou Facebook, se LIKE ak PATAJ videyo a ki konte. Lè w ap PATAJE video a, itilize ashtag #VaksinenKontKowona
3. Pou Instagram se LIKE video a sèlman
4. Pou YouTube, gade Videyo a epi LIKE li.
5. SE SÈL VOT KI FÈT SOU PLATFÒM REZO SOSYAL KANPAY E=E KI KONTE. SA VLE DI SI YON MOUN VOTE SOU PAJ KI PATAJE YON VIDEYO, VÒT SA A PAP KONTE.

ATANSYON: Ankenn patisipan pa gen dwa itilize enstrimantal yo pou lòt koze sof pou konkou a.
Twa (3) gayan yo aksepte bay Institut Panos tout dwa ki makonnen ak eksplwatasyon mizik la (tèks, vwa, aranjman ak melodi), kit nan peyi d Ayiti oswa lòt kote sou late.


Se yon Jiri Institut Panos ap mete kanpe plis vòt piblik la pral detèmine Jingle ki ranpòte lamayòl nan chak kategori. Kidonk, ap gen 3 gayan.

Vòt Facebook ap konte pou 20 pwen (15 pwen pou LIKE. 5 pwen pou PATAJ). Vòt Instagram yo pou 15 epi vòt YouTube yo sou 15 (10 pwen pou LIKE. 5 pwen pou VIEWS).
Sa bay 60 pwen. Vòt Jiri a ap konte pou 40%. Total la fè 100 pwen. Atis ki fè plis pwen sou 100 pwen nan chak kategori ap resevwa yon chèk 1,500 dola ameriken.

Chak gayan (3 gayan) ap resevwa yon chèk $1,500 ameriken!

Kalandriye

24 novanm 2021 rive 17 desanm 2021: Telechaje enstrimantal patisipan an chwazi a
20 desanm 2021- 27 desanm 2021: Voye jingle ou bay Institut Panos
3 janvye 2022 – 21 janvye 2022: Vòt
31 janvye 2022: Piblikasyon rezilta ofisyèl
4 fevriye 2022: Seremoni pou remèt chèk bay 3 gayan yo.


KLIKE SOU TÈKS LA a pou telechage
enstrimantal Rabòday

KLIKE SOU TÈKS LA a pou telechage
enstrimantal Rap

KLIKE SOU TÈKS LA a pou telechage
enstrimantal Konpa