Pran Medikaman Antiretwoviral chak jou paske Yon TI KRAS VIH nan San = ZEWO transmisyon

ENDETEKTAB = ENTRANSMISIB