Pran Medikaman Antiretwoviral chak jou paske ZEWO jèm viris nan San = ZEWO transmisyon.
logo
logo
ENDETEKTAB = ENTRANSMISIB
logo

ALBUM PHOTO

team Image

Mise en Oeuvre de la Campagne E=E

team Image

Séances de visionnage des spots et capsules E=E dans le Grand Nord

team Image

Visionnage des spots et capsules

team Image

Tournage Spots de Sensibilisation