Pran Medikaman Antiretwoviral chak jou paske ZEWO jèm viris nan San = ZEWO transmisyon.
logo
logo
ENDETEKTAB = ENTRANSMISIB
logo